Opstart af sag

Har du brug for at oprette en konkret sag i børnehuset skal du udfylde et opstartsskema.

indholds splitter

Skemaet kan sendes til os på vores sikre mail: boernehussyd@odense.dk

Kriterier for en børnehussag (alle 3 kriterierne skal være opfyldt):
  • En sag, hvor der er viden eller mistanke om overgreb imod et barn under 18 år (fysiske, psykiske og/eller seksuelle overgreb), og hvor kommunen træffer afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse jf. barnets lov § 20, eller afgørelse om at revidere den børnefaglige undersøgelse jf. barnets lov § 20, der foreligger i sagen, hvis der allerede er en sådan.

  • Udover kommunen skal der være mindst èn sektor mere involveret i sagen. Denne anden sektor er politiet og/eller sygehusvæsenet (retsmedicinsk undersøgelse og/eller anden lægefaglig sygehusundersøgelse af barnet der knytter sig til overgrebet)
  • Der skal være mistanke om strafbare forhold vedrørende krænkeren (den formodede krænker)
Er du i tvivl?
Er du i tvivl om, hvorvidt en sag er en børnehussag, kan du få konsultativ vejledning af børnehuset.

Ved konsultativ sag forstås en sag, hvor kommunen har mistanke om overgreb. Her kan myndighedsrådgiver/leder kontakte børnehuset telefonisk og få en rådgivende samtale, hvor formålet er at afklare sagens videre forløb – skal mistanken føre til iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse jf. barnets lov § 20, politianmeldelse m.m., hvilket vil betyde, at sagen får status som en børnehussag. Børnehuset yder således rådgivning og vejledning til kommunen vedr. børnehusets målgruppe.