Har du brug for at oprette en konkret sag i børnehuset skal du udfylde et opstartsskema.

indholds splitter

Skemaet kan sendes til os på vores sikre mail: boernehussyd@odense.dk

Opret en sag / download opstartsskema (Word)

Kriterier for en børnehussag (alle 3 kriterierne skal være opfyldt):

Er du i tvivl? Er du i tvivl om, hvorvidt en sag er en børnehussag, kan du få konsultativ vejledning af børnehuset.Ved konsultativ sag forstås en sag, hvor kommunen har vag mistanke om overgreb. Her kan myndighedsrådgiver/leder kontakte børnehuset telefonisk og få en rådgivende samtale, hvor formålet er at afklare sagens videre forløb – skal den vage mistanke føre til iværksættelse af børnefaglig § 50 undersøgelse, politianmeldelse m.m., hvilket vil betyde, at sagen får status som en børnehussag. Børnehuset yder således rådgivning og vejledning til kommunen vedr. børnehusets målgruppe.