Relaterede ydelser

Børnehus Syd - Relaterede ydelser

indholds splitter
Henvisningsskema skal indsendelse til boernehussyd@odense.dk

I kan læse mere om de relaterede ydelser i undergrupperne:

Specialiseret traumebehandling, Stabiliserende og støttende samtaler, Specialiseret supervision til plejefamilier/anbringelsessteder.

Kontakt for mere information:
Afdelingsleder Lane Lund, lalun@odense.dk