Tilkøbsydelser

Børnehus Syd - tilkøbsydelser

indholds splitter
Henvisningsskema skal indsendelse til boernehussyd@odense.dk
I kan læse mere om tilkøbsydelserne i undergrupperne:
Specialiseret traumebehandling, Stabiliserende og støttende samtaler, Specialiseret supervision til plejefamilier/anbringelsessteder.

Kontakt for mere information:
Afdelingsleder Lane Lund, lalun@odense.dk